W tym miejscu możesz szybko wyszukać interesujace cię kursy lub szkolenia

Zadzwoń +48 500 226 512     Znajdź nas

Image Alt

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Rzemiosła „Żółta Szpilka” prowadzona przez firmę MM-art Marzena Kubiak, 62-035 Kórnik, ul. Staszica 16/33, NIP: 785-132-92-93. Kontakt elektroniczny: biuro@zoltaszpilka.pl
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy uczestników zajęć (warsztatów, kursów i innych zajęć dla dzieci i dorosłych), przygotowania kontaktów handlowych i marketingowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
6. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
7. Administrator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane..
8. Administrator zobowiązuje się zachować powierzone dane w tajemnicy.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.